Attention Östergötland är en ideell förening för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi finns också till för deras anhöriga, för skolpersonal, vårdpersonal, arbetskamrater och andra, som söker kunskap, information och/eller gemenskap.

Vi arrangerar aktiviteter lokalt, för att medlemmar ska få träffas, lära känna varandra och dela erfarenheter.

Attention Östergötland är en lokal förening under Riksförbundet Attention och det finns ca 60 lokalföreningar runt om i landet. När Du vill bli medlem väljer du själv vilken lokalförening du vill tillhöra.

 

Lokalt i Östergötland, vi

 • informerar allmänheten, skolor och övriga berörda
 • ordnar medlemsmöten och träffpunkter
 • ordnar möten med personal som möter personer med NPF-diagnos, i t.ex. skola och omsorg
 • hjälper till att hitta information om olika material och litteratur
 • bjuder in Riksförbundet Attention för utbildning och studier
 • håller studiecirklar, genom styrelse och/eller enskilda medlemmar
 • samarbetar med andra organisationer och föreningar
 • deltar i olika sammankomster och mässor
 • påverkar kommunen, regionen och andra i frågor som rör NPF

 

 

På årsmötet i mars 2017 valdes en ny styrelse för Attention Östergötland, vi är

 

Sofia Larsson, ordförande

Camilla Nilsberth, kassör

Ellinor Sjösten Godlund, sekreterare

Maria Johansson, ledamot

Lottie Broman, ledamot

Johan Krusell, ersättare

 

Vi tycker det är viktigt att medlemmar får träffas. Därför kommer vi några gånger per år bjuda in till medlemscafé/öppet café med ett speciellt tema. Vi kommer också anordna familjedagar vid några tillfällen, då vi aktiverar oss på olika sätt efter medlemmarnas önskemål.

 

Vi använder oss en hel del av sociala media. Det är bra när medlemmar bor en bit ifrån varandra och inte alltid kan mötas personligen. Vi har en sida på Facebook, där kan ni som använder Facebook gilla sidan och få fortlöpande information om vad som är på gång.

Här på hemsidan finns kontaktinformation, dagbok och bra länkar, bl.a. till Riksförbundet Attentions sida.

I vår Facebookgrupp kan medlemmar göra inlägg och diskutera med varandra.

 

Välkommen till våra caféer och välkommen att höra av er,  via Facebook, via mail: attention-ostergotland@hotmail.com  eller via telefon:  0722-053026  under pågående aktivitet. Övriga tider hänvisar vi till telefonsvararen.

 

 

Attentions viktigaste arbetsområden kan sammanfattas i 10 punkter:

 • Mänskliga rättigheter
 • Leva med NPF
 • Stöd och behandling
 • Tidiga insatser
 • Hjälpmedel och anpassning
 • Skola för alla
 • Arbete och försörjning
 • Inflytande och delaktighet
 • Forskning och utveckling
 • Fritid och kultur

 

Alla människor ska ses som lika värdefulla och respekteras oavsett ålder, kön, etniskt ursprung, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Samhället ska vara mer tolerant och se annorlunda förmågor som tillgångar snarare än som hinder.

Alla ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vård- och stödinsatser ska inte bestämmas efter diagnos, utan vilket behov av hjälp en individ har för att fungera i sin vardag.