Aktörer som stöttar personer med NPF i Norrköpings kommun

.

Barn

Skola

Vårdcentral

Barnhälsan

Ungdomshälsan

Barn och Ungdomspsykiatrin

NP-teamet

Psykiatripartners

Socialtjänsten (Norrköpings kommun)

Centrala Elevhälsan (Norrköpings kommun)

NP-center (Norrköpings kommun)

Alla barn i skolan (Norrköpings kommun)

Försäkringskassan

Anhörigstöd (Norrköpings kommun)

.

Vuxna

Vårdcentral

Vuxenpsykiatrin

Socialtjänst

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Anhörigstöd

.

Sidan kommer att uppdateras med mer information!