Skoldatateket är en särskild IT-satsning för elever i behov av särskilt stöd – med fokus på koncentrationssvårigheter/ADHD-problematik och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Verksamheten vänder sig till skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd med fokus på koncentrationssvårigheter/ADHD-problematik och läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  

Skoldatateket var från början ett projekt med Attention, Dyslexiförbundet FMLS, Hjälpmedelsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.


Under projektstiden utsågs sex försökskommuner varav Norrköping var en. Skoldatatek finns nu i nästan alla sveriges kommuner.

 

Skoldatateket – För en tillgänglig utbildning
Skoldatateket i Norrköping

 

Fler bra länkar:


Hjälpmedelsinstitutet
Specialpedagogiska skolmyndigheten
FMLS