Attention Östergötland möter Kommunalrådet Olle Johansson

Fredag den 13 maj möter vår ordförande Sofia Larsson, tillsammans med representanter för Autism-o. Aspergerföreningen och föräldrar, kommunalrådet tillika ordföranden i Utbildningsnämnden i Norrköping, Olle Johansson. Detta för att ge sin syn på beslutet i nämnden att avveckla de kommungemensamma resursgrupperna i Norrköping. Se föregående inlägg för bakggrundsinfo. Vi rapporterar om mötet i kommande inlägg.  

Norrköpings kommun vill avveckla kommungemensamma resursgrupper

Norrköpings kommun planerar att avveckla de gemensamma resursgrupperna. ”Resursgrupperna är en alltför oflexibel verksamhet för att kunna möta alla barn utifrån deras olika behov. Alla barn vill heller inte byta skola. Och dessutom har alla barn rätt att få det stöd de behöver oavsett vilken skola de går i.” Det anser kommunens sakkunnige. Om resursgrupperna: På några skolor finns kommungemensamma … Läs mer