Välkommen till NPF-forum!

Riksförbundet Attentions och Attention Utbildnings konferens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

NPF påverkar hela livet. Temat på konferensen är ”Se möjligheter – metoder och verktyg för en bättre vardag”. Fokus ligger på vilka stödinsatser, metoder och pedagogiska hjälpmedel som kan underlätta vardagen för personer med ADHD, Tourette, ASD/Asperger, språkstörning och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Läs mer om våra seminarier, om anmälan och bokning m.m. på  http://attention.se/npf/npfforum2018/