Årsmöte 2018

posted in: Årsmöte 2018 | 0

 

 

Årsmöte Attention Östergötland

 

Vi hälsar alla medlemmar i Attention Östergötland välkomna till

föreningens årsmöte med efterföljande medlemscafé.

 

När: Tisdagen den 27 mars kl.18.00.

 

Var: i Medborgarskolans lokaler, Tunnbindaregatan 8 i Norrköping

 

Är du intresserad av att bli aktiv i föreningen, kanske engagera dig i styrelsen?

Vill du nominera någon till Attention Östergötlands styrelse?

Då är det dags att höra av sig nu, senast den 20 mars.

 

Kontakta valberedning och styrelse via e-post:

attention-ostergotland@hotmail.com

 

eller ring vår ordförande Sofia Larsson telefon: 0705-669397

 

Motioner skall vara styrelsen till handa senast den 20 mars.

 

Förslag till dagordning för mötet och övriga årsmöteshandlingar, samt förslag till styrelse

och yttrande över motioner till årsmötet, lämnas i samband med mötet eller skickas till dem

som så önskar. Kontakta i så fall styrelsen.

 

Varmt välkomna!

Önskar
Styrelsen i Attention Östergötland

Leave a Reply