Bokcafé med samtal om studimaterial och böcker

Onsdagen den 11 maj bjöd Attention Östergötland in till en presentation av studiematerial och böcker utgivet av Riksförbundet. Styrelsen tipsade också om annan bra litteratur och om föreläsare eller utbildningar.

bokcafé11maj material

FIka och bokprat lockade. Intresserade medlemmar, personal och anhöriga plockade till sig en del matnyttigt och ställde frågor. Sofia Larsson berättade om Riksförbundet och visade upp det mesta av materialet. Ingegerd Harrysdotter berättade om sina erfarenheter och gav boktips. Maria Johansson berättade om sina erfarenheter och om hjälpmedel när man t.ex. behöver bli lugn eller sova. Besökarna delade också med sig av sina erfarenheter och det blev ett givande bokcafé med god gemenskap.

 

Bokcafé11maj Ingegerd
Ingegerd Harrysdotter

 

Ordförande Sofia Larsson avslutade med att berätta om det förestående mötet med Utbildningsnämnden i Norrköping. Med anledning av att kommunen planerar att lägga ner de kommungemensamma resursgrupperna, som berör barn med NPF-diagnoser, träffade hon fredagen den 13:e Olle Johansson, ordförande i nämnden och Utbildningskontorets representant. Mer information om det kommer.

bokcafé11maj material2bokcafé11maj kasse

 

 

Leave a Reply