Lyckat första ”Öppet café” med tema ”Det går att plugga”

posted in: Öppet café, Rapport | 0

 

På Öppet Café tema “Det går att plugga”, den 28 april, hade Attention Östergötland besök av tre representanter för stöd vid studier. Yvonne Segerborg kom från Komvux Norrköping och berättade om den verksamhet hon arbetar i. Anneli Högström och Åsa Löwgren kom från elevhälsan på Universitetet i Linköping, och dom informerade om hur stöd under universitetsstudier kan se ut.

 

Det behövs ingen diagnos för att få stöd av stödenheten på Komvux,  berättade Yvonne. Man går en linje på gynmasiet, man upptäcker att det fungerar dåligt p.g.a. olika funktionsproblem. Stödenheten kan kontaktas för att se om det skulle fungera med stöd eller ej. Enheten tar emot elever från 16 år, dvs. gymnasieåldern.

Stödenheten på Komvux kan också hjälpa till med intyg vid genomförande av högskoleprovet, med stöd vid körkortsprov och dom har också kompetens att konstatera språksvårigheter och matematiksvårigheter.

Man kan söka från andra delar av länet, men då krävs godkännande från hem kommunen. Det finns heller inte obegränsat med plats på stödenheten.

Attention Östergötland ser gärna att alla skolor kan ha en stödenhet som den på Komvux. Kompetensen borde finnas, undrar om den politiska viljan finns…?

 

från öppet café plugga 28 april 2

 

Anneli och Åsa konstaterar att dom har ett betydligt mer stelbent stöd än det som Yvonne presenterade. Det har förstås att göra med att kraven på studieresultat är striktare, och att man som student på universitetet förväntas kunna hantera mer krävande situationer.

De förklarar det som att de  ger stöd för att studenter med funktionsnedsättning ska kunna genomföra sina studier på samma villkor som alla andra. Det kan vara allt från planering av studier och språkstöd till alternativa tentamiljöer. Det viktigaste stödet är dock mentorsstödet. En annan student hjälper till att strukturera och se till att saker och ting verkligen blir av.

Anneli och Åsa tycker också att det är viktigt när man väljer linje, att man är medveten om vad som kommer att förväntas av en. Man kan också börja med att läsa fristående kurs, då får man en inblick i hur det fungerar, och ett prov på vad man kan klara av.

 

Deltagarna i caféet ställde frågor och hade en hel del åsikter. Föredragshållarna fick beröm och positiva reaktioner. Yvonne, Anneli och Åsa tackades med varsin blomma.

 

Från öppet café tema plugga 28 april
Från vänster: Lasse Svensson, Åsa Löwgren, Yvonne Segerborg, Sofia Larsson (i bakgrunden) och Anneli Högström.

 

Ordförande Sofia och övriga styrelsen var mycket nöjda med vårt första Öppet Café.

Ni som inte kom denna gång är väldigt välkomna till nästa gång, som är onsdagen den 11 maj kl. 18:00-20:00.

 

/Lottie Broman

 

Leave a Reply