Norrköpings kommun vill avveckla kommungemensamma resursgrupper

Norrköpings kommun planerar att avveckla de gemensamma resursgrupperna.

”Resursgrupperna är en alltför oflexibel verksamhet för att kunna möta alla barn utifrån deras olika behov. Alla barn vill heller inte byta skola. Och dessutom har alla barn rätt att få det stöd de behöver oavsett vilken skola de går i.” Det anser kommunens sakkunnige.

Om resursgrupperna:

På några skolor finns kommungemensamma resursgrupper för barn med rörelsehinder, svåra språkstörningar och neuropsykiatriska diagnoser, som till exempel adhd och autism där barn från hela kommunen har tagits emot.

Utbildningsnämnden har nu beslutat om nya riktlinjer för elever med omfattande behov. Riktlinjerna gäller från förskolan till och med gymnasieskolan och både kommunala och fristående enheter. Direktivet är att inga nya elever ska tas in en grupp, medan elever som går där får gå klart stadietiden ut tills det är dags för dem att byta skola. Frågan om hur dessa elever på bästa sätt ska få stöd har diskuterats i många år.

Läs artikeln här:

artikel Stödgrupper för elever avveklas 7 maj 2016
Klicka för större bild

Läs artikeln på nt.se.

Många har reagerat på beslutet om avveckling. Här nedan finns två skannade artiklar, där Autism-o Aspergerföreningen reagerar och två oroliga föräldrar ger sin syn på beslutet. Klicka för större bilder.

Läs på nt.se här

Läs på nt.se här

artikel föräldrar befarar 7maj2016

Artikel föräldrar befarar 2 7 maj2016

Leave a Reply