Attention Östergötland möter Kommunalrådet Olle Johansson

Fredag den 13 maj möter vår ordförande Sofia Larsson, tillsammans med representanter för Autism-o. Aspergerföreningen och föräldrar, kommunalrådet tillika ordföranden i Utbildningsnämnden i Norrköping, Olle Johansson. Detta för att ge sin syn på beslutet i nämnden att avveckla de kommungemensamma resursgrupperna i Norrköping.

Se föregående inlägg för bakggrundsinfo.

Vi rapporterar om mötet i kommande inlägg.

 

Leave a Reply